หัวหน้าสาขาวิชาฯ รับรางวัล Teacher Awards ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 47 คน
หัวหน้าสาขาวิชาฯ รับรางวัล Teacher Awards ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล Teacher Awards ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

* รางวัล EDU・CMU Outstanding Teacher Award 2020-2021

ในพิธีรำลึกพระคุณครูศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom Meeting