ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาบริหารการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 48 คน
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาบริหารการศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

จาก สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

 

1.ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

 (ประเภทผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น)

2.ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา

(ประเภทผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น)