เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 89 คน
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่2)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมผลิตและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของหลักสูตร เตรียมพบกับหลักสูตร

"การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา"

"การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิตทางการบริการการศึกษา"

เร็วๆนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Inbox มานะคะ

Credit: https://www.facebook.com/monnapat.manokarn